Action anställd av den kollektiva gemenskap IGZ (Föreningen tyska bemanningsföretag (IGZ e.V.)
till 98% får alla medarbetare en fast anställning, oavsett deras tidigare karriärer, med alla rättigheter social trygghet. Inklusive löner under sjukdom, lämna rätt, Christmas bonusar och semesterersättning. För mer information om IGZ, Besök www.ig-zeitarbeit.de. Action personal är en lagstadgad minimilön. Våra medarbetare får en förhandlings lön. För ytterligare frågor och information som vi är till ditt förfogande.