Ju shikoni për të punësuarit të përshtatshme për të mbështetur apo për mungesat e stafit ose të gjatë për punësim të drejtpërdrejtë të përhershëm? Stafi i Veprimit ofron të punësuar në të dy në furnizimin e punëtorëve të përkohshëm, si dhe në rekrutimin për punësim të drejtpërdrejtë në kompaninë tuaj.

Sendnen ju na një email për të: personal@aktion-personal.de