Kadaghanan sa atong kalidad sa kinabuhi, buhi ug sa kinabuhi determinado sa ilang kaugalingon nga balay. Kalidad sa kinabuhi nagpasabot kagawasan ug sa kagawasan alang sa independente nga buhi. resibo sa o. sa pagdugang sa kalidad sa kinabuhi lamang sa panahon sa pisikal o sa uban nga mga pagdili sa kakuyaw. Daghang mga pamilya ug sa ilang mga pamilya nagkinahanglan sa suporta, sa pag-atiman ug sa pagtambal sa mga tawo uban sa usa ka kakulangan.

Ang gasto ug sa ilang mga oportunidad sa trabaho mahimong makita sa atong site, "Home Economics suplay" ug "24 Oras nga pag-alagad".