Kami mga anaa sa tawo sa pagtubag sa imong mga pangutana o mga komentaryo.
Bisitaha kanato sa Web: http://www.jobagentur-europa.eu o ipadala kanato sa usa ka email ngadto sa: zentrale@jobagentur-europa.eu