Kami mga anaa sa tawo sa pagtubag sa imong mga pangutana o mga komentaryo.
Malab-ot kami paagi sa telepono: 0821 – 455 157 – 0 o pinaagi sa mail sa: augsburg@aktion-personal.de